Hudební dílna – 1.A

Hudební dílna

1. října začaly hudební dílny s Ondrou. Děti byly nadšené, poznaly mnoho hudebních nástrojů. Některé již znaly, některé teprve poznaly. Každý si zkusil na nějaký nástroj zahrát. Myslím, že se nám podařilo rozeznít celou školu i přilehlé okolí.

Znovu jsme se s Ondrou sešli 9. října. Tentokráte již s vlastními nástroji, které jsme sami vyrobili, našli, nebo jinak sehnali. Zpívali jsme, tančili, naslouchali a krásně si to užili.