Hans im Glück – 4.B

Hans im Glück

Poslední pondělí ve školním roce zahrály děti ze 4.B (skupinky červená a zelená) třeťákům německé divadelní představení „Hans im Glück“, které nacvičovaly v rámci výuky němčiny.