Etika „Multikultura“ – 5.B

V etice jsme si vyzkoušeli moderní výukovou metodu “Hru s dobrými otázkami”, která vznikla v rámci projektu Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot, který realizuje Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni.

Žáci pracovali ve dvoučlenných skupinkách a debatovali na téma “Multikulturní společnost”. Pomocí správných otázek se seznamovali s tím, co to je multikultura, debatovali o svých zkušenostech, vyhledávali informace na pracovních listech a řešili úkoly na tabletech. Žáci se tím učí nejen novým poznatkům, ale jsou vedeni ke spolupráci, vzájemnému naslouchání, obhajování vlastního názoru i k tvorbě dalších otázek.