Etika – 5.B

Páťákům letos přibyl předmět etika. Důraz při tomto předmětu klademe na rozvoj kritického myšlení, na spolupráci ve skupinách, formulování vlastního názoru a naslouchání názorů ostatních. Budeme se učit argumentovat a vyhledávat informace. Navíc používáme metodu CLIL, při které si k danému tématu rozšiřujeme slovní zásobu také v němčině. Při etice se učíme moderně a tak, aby nás to bavilo. Naším prvním tématem byl rozdíl mezi svobodnou a nesvobodnou společností.