Etika 5.B – Covid-19

Již druhým rokem omezuje život na naší planetě nová nemoc covid-19. Proto jsme se v procinci v etice zabývali tímto tématem. Povídali jsme si o tom, co nemoc způsobuje, jak jí můžeme předcházet, jak máme být ohleduplní vůči ostatním lidem, jaké dezinformace kolují po sociálních sítích, čemu máme a čemu nemáme věřit. Porovnávali jsme také epidemiologická opatření v České republice a v Německu. Děti si našly další informace a obrázky v tisku nebo na internetu a měly za úkol vyrobit informační plakát pro veřejnost. Jak se jim to povedlo, to se můžete přesvědčit sami.