Etika – 5.A

Při etice se učíme moderně a tak, aby nás to bavilo. Jednou takovou metodou je „Hra s dobrými otázkami“. Děti pracují ve skupinkách po třech a téma „Dětská práva“ zpracovávaly samy formou otázek a úkolů, které ve skupince společně řeší. Důraz klademe na spolupráci, vyjádření vlastního názoru, naslouchání a argumentaci. Navíc používáme metodu CLIL, při které si k danému tématu rozšiřujeme slovní zásabu také v němčině.