Erasmus-Projekt in Stubai 2016

Erasmus-Projekt

Od 10. – 16. dubna 2016 byly obě čtvrté třídy na mezinárodním projektovém setkání Erasmus+ v Rakousku ve Stubai, kde se zúčastnily projektu „Gesunder Lebensstil – Sport mit und für Senioren“.

Pro naše kamarády z partnerské školy Volkschule Neder jsme nacvičili několik českých lidovek s instrumentálním doprovodem a všichni společně jsme se naučili písničku „Brücken bauen“.

Při různých společných sportovních aktivitách s rakouskými dětmi i seniory nám šlo především o to, aby se děti naučily fair-play chování při sportu, aby respektovaly pokyny sportovních trenérů a pravidla hry, aby se seznámily se zdravým životním stylem a prohloubily svůj vztah ke starým lidem. Pro tento účel jsme uspořádali několik sportovních aktivit společně s rakouskými seniory: sportovní soutěže v tělocvičně (překážková dráha a tanec), sportovní aktivity venku na čerstvém vzduchu (skákání gumy a panáka, lezení na horolezecké stěně), plavání a lyžování se společným slalomovým závodem. Děti tak měly možnost zlepšit svou fyzickou odolnost a seznámit se se životním stylem rakouských dětí z alpské vesnice.

Dále jsme dětem chtěli ukázat, jak důležitý je zdravý životní styl a pohyb a jak by měla vypadat „zdravá svačinka“, kterou pro nás připravily rakouské maminky.

O zachovávání pokynů lyžařské služby a o tom, jak funguje záchrana raněných jsme se hodně dozvěděli při návštěvě Červeného kříže – Roter Kreuz. Pracovníci Červeného kříže nám ukázali zdravotnické pomůcky a mohli jsme si vyzkoušet transport v sanitce.

V neposlední řadě jsme našim rakouským kamarádům předali nejdůležitější informace o České republice formou power-pointové prezentace a řešili s nimi kvíz pomocí stavebnice LÜK. Těšíme se, až k nám v červnu přijedou a budeme společně nacvičovat česko-německý muzikál.