Den stromů – 2.B

20.10 jsme ve 2.B oslavili svátek stromů. Povídali jsme si o lese, o stromech a přírodě. Pro děti jsem připravila mini projekt z domova. Děti měly za úkol naučit se básničku o stromech, rozeznat některé stromy a odpovědět na několik otázek. Zopakovali jsme si, z čeho se skládá strom a vypočítali si slovní úlohu o stromech. Nechyběl ani sloh, psaní a abeceda. Jako výstup děti vyrobily nejrůznější stromy a poslechly si písničku o stromech. Ve škole se ji pak společně naučíme.