Debata ke 30. výročí Sametové revoluce – 5.AB

Sametová revoluce

5. listopadu 2019 proběhla u nás ve škole debata s novinářem a spisovatelem Martinem Fendrychem o událostech před a během roku 1989. Pan Fendrych dětem vyprávěl, jaké to pro něj bylo za doby komunismu, jak se účastnil demonstrací, které k pádu komunismu přispěly, ale také o tom, co mu přinesla nová doba. Děti toho o této době již hodně věděly, protože se tématem zabývaly při projektu 30. výročí sametové revoluce. Výsledkem projektu byla výroba plakátů, které se dětem moc povedly a jsou vystaveny v hale školy. Děti debata zajímala a hodně se ptaly.

Touto debatou chceme přispět k tomu, aby děti příběhy bezpráví znaly. Aby věděly, že zlu a bezpráví je třeba se postavit a zabránit tomu, aby se v budoucnu opakovaly. Zároveň by si děti měly uvědomit, že jejich život v demokracii a svobodě není samozřejmost a že se o svobodu musí starat, aby ji zas neztratily.

Děkujeme moc panu Fendrychovi, že k nám přišel.