DACHL-Reise – 5.AB

Na závěr školního roku si páťáci prošli čtyřmi staničkami při německém projektu DACHL-Reise: Berlin, Kaiserschmarren kochen, Musik a Plakat basteln. Děti vytvořily DACHL-Mappe, krásné plakáty s informacemi o všech čtyřech německy mluvících zemích (Německo, Rakousko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko) a pochutnaly si na rakouské specialitě Kaiserschmarren.