Als Oma klein war – 4.AB

Als Oma klein war

V říjnu jsme se připravovali na reminiscenční projekt, tedy na návštěvu babiček a dědečků v domově seniorů v Ďáblicích. Povídali jsme si o tom, jaké to je být starý a jak se ke starým lidem máme chovat. Připravili jsme si otázky, abychom věděli, na co se máme babiček a dědečků ptát.

První návštěva se uskutečnila 21. října 2015, při které jsme se ptali na dětství a rodinu, na školu a koníčky, ale také na to, jak naše babičky a dědečkové trávili Vánoce, když byli ještě malé děti. Vše jsme si pečlivě zapisovali, protože budeme na internetu hledat obrázky, které se k životu babiček a dědečků vztahují. Z nich pak budeme při druhé návštěvě 4. listopadu 2015 vyrábět společně koláže.