Adventní dílny – 1.AB + 2AB

Adventní dílny

Každoroční adventní dílny nám pro třídy 1ab + 2ab pomohla připravit paní Monika Štibrányi. Moc děkujeme.
Výtěžek z prodeje těchto dárečků bude věnován na podporu dětského domova v Nymburce.