A2 – Oma, wie war es damals? – 4.B

Oma, wie war es damals?

Díky finančním zdrojům z Erasmu se také letos podařilo navázat na osvědčenou spolupráci s domem seniorů v Ďáblicích. Žáci 4.B se tentokrát v reminiscenčních rozhovorech babiček a dědečků ptali nejen na jejich dětství, ale snažili se vyzvědět, jaké to bylo za války a co znamenala nenávist k židům.

Se seniory proběhla tři setkání, při prvním se děti babiček a dědečků vyptávaly, při druhém společně vyráběli koláže a při třetím setkání u nás ve škole děti prezentovaly vše, co se během projektu dozvěděly. Pro seniory připravily v hale kavárničku, upekly koláče a vytvořily tak příjemnou atmosféru.

Vzhledem k tomu, že se babičkám o druhé světové válce nechtělo příliš mluvit, pozvali jsme dodatečně 18. ledna do školy paní Boženku Paťavovou, se kterou si děti mohly popovídat o nenávisti vůči židům a o důsledkách, které to mělo. S dětmi jsme si vysvětlili, jak nebezpečný je rasismus a jak je důležité se ho i v dnešní době vyvarovat.