DACHL-Reise – 5.AB

DACHL-Reise

V pátek 8. června se páťáci v rámci hodin německého jazyka zúčastnili projektu „DACHL-Reise“, tedy projektu, ve kterém získali další znalosti z německy mluvících zemí: Německa, Rakouska, Švýcarska a Lichtenštejnska. Děti pracovaly ve skupinkách a každá skupinka navštívila tři staničky. Po závěrečném zopakování si všichni pochutnali na typicky německém dortu – „Schwarzwald Torte“.