Návštěva knihovny – 2.B

Návštěva knihovny – 2.B

11. dubna jsme navštívili knihovnu na Ládví. Povídali jsme si o bratrech Čapkových. Některé děti si potom zařídily novou průkazku do knihovny.