Prezentace Erasmu

Prezentace Erasmu

I v letošním školním roce budeme pokračovat ve dvouletém projektu Erasmus „Die Kunst zusammen zu leben / Umění žít spolu“. Škola na něj získala – jako jedna z mála – prostředky ze vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+ a probíhá ve spolupráci s dalšími dvěma školami z Rakouska a Německa (komunikační jazyk je němčina). Stěžejní část projektu probíhá vždy ve čtvrtých třídách. Celý projekt je zaměřen na multikulturu, v současné době vysoce aktuální téma. Důraz klademe na výchovu k demokracii a prevenci proti rasismu a xenofobii.