Salzburg – 4.AB

Salzburg

V polovině října měli již podruhé žáci čtvrtých tříd možnost navštívit nádherné barokní město Salzburg. Protože toto město je rodištěm Wolfganga Amadea Mozarta, prohlédly si děti jeho rodný dům i dům, kde jako malý žil.

Děti navštívily také přírodovědné muzeum Haus der Natur. Po muzeu nás provedla průvodkyně, která nám sdělila mnoho zajímavostí z oblasti živé i neživé přírody. Po prohlídce se mohl každý věnovat podrobněji oddělením, která ho zaujala. Mnoho dětí také vyzkoušelo pokusy ve vědeckém centru.

Hlavní náplní výletu do Salzburgu byl dvoudenní program v Institutu Carla Orffa. Program byl zaměřen na hudební a pohybový rozvoj a jeho součástí byla i výroba hudebních nástrojů.

Domů se děti vracely nadšené a plné zážitků.