Prevence – 3.AB

Prevence

Ve spolupráci s Policií ČR proběhl ve třetích třídách preventivní program Bezpečné chování v nebezpečných situacích. Povídali jsme si, jak se chovat bezpečně doma i venku, učili jsme se znát rizika v kontaktu s cizím člověkem a umět požádat o pomoc, pokud ji potřebuji.

Během třídnické hodiny jsme si povídali o kamarádství. Učili jsme se navzájem si naslouchat, společně pracovat, umět se pochválit i omluvit a usmířit se.