3. školní meeting 3/2016

3. školní meeting

16. března 2016 proběhl v hale třetí celoškolní meeting, na kterém jsme si řekli, co která třída během měsíců prosince až března zažila.