A8 Projekt Erasmus Schulen aus aller Welt – 4.AB

Schulen

29. listopadu 2017 proběhla v obou čtvrtých třídách další část projektu Erasmus, tentokrát s názvem „Schulen aus aller Welt“.

Děti nejprve shlédly film „Škola v Kálú“ z Jednoho světa na školách, který vyprávěl o holčičce z Afghanistánu, která musí překonávat různé obtíže, aby mohla chodit do školy. Poté jsme s dětmi o filmu debatovaly a hledaly rozdíly mezi českou a afghánskou školou. Zároveň děti vypracovávaly pracovní listy k filmu.

V další části jsme si prohlédly fotografie z časopisu National Geographic, jak vypadají školy v různých částech světa. Děti pak měly za úkol na internetu vyhledat, kde dotyčné země leží, a zakreslit je do mapy světa. Dále na internetu hledaly informace o školách k jednotlivým fotografiím a vyráběly plakáty, na kterých porovnávaly vlastní školu s vybranou školou v jiné zemi. Na závěr nám svoje práce prezentovaly.