History Park – 3.AB

History Park

Vypravili jsme se pod bájnou horu Říp, abychom se seznámili s osídlením krajiny od pravěku po středověk. Vyzkoušeli jsme si práci archeologa, odkrývali nálezy v terénu a vyráběli keramické nádoby.