Festival Jeden svět – 4.B

Jeden svět

7. března žáci 4. B zavítali do Městské knihovny, kde shlédli projekci filmového festivalu Jeden svět. Příběhy tří dokumentárních filmů o životě vrstevníků je vtáhly do reality, se kterou se zatím ještě nesetkali. Po každém filmu proběhla velmi živá řízená beseda se zkušenou moderátorkou. Malé diváky silně zasáhly postoje dětí, které se vyrovnávají s nepřízní osudu. Ve škole pak žáci namalovali soutěžní obrázky k favorizovanému filmu. Je zajímavé, že každý z dokumentů si našel své příznivce.