Mein Monster – 1.AB

Monster

Téma Körperteile jsme ve třídách 1ab zakončili malým projektem Mein Monster! Příšery jsme malovali, modelovali a četli jsme si o nich s pomůckou LÜK. Das war lustig!