Etika – 5.A

Etika

V etice jsme si vyzkoušeli novou výukovou metodu „Hru s dobrými otázkami“, která vznikla v rámci projektu Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot, který realizuje Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni.

Žáci pracovali ve tříčlenných skupinkách a debatovali na téma „Multikulturní společnost“. Pomocí správných otázek se seznamovali s tím, co to je multikultura, debatovali o svých zkušenostech, vyhledávali informace na pracovních listech i na počítačích, vytvářeli diagramy. Žáci se tím nejen učí novým poznatkům, ale jsou vedeni ke spolupráci, naslouchání, obhajování vlastního názoru i k tvorbě dalších otázek.