Návštěva čistírny odpadů – 0. ročník

čistírna

V úterý 26. února se vydal 0. ročník na výlet vlakem do Staré čistírny odpadních vod v Bubenči. Čistírna je technická památka, která už se na původní účel nepoužívá. S průvodcem jsme proto mohli pohodlně procházet místa, kde se původně čistila voda pro celou Prahu. Dětem se líbila také parní strojovna a kotelna. Na závěr jsme se projeli na prámu v usazovací nádrži dlouhé 90 metrů.