Minor „Demokracie“ – 3.AB

Minor

V únoru jsme zhlédli představení Demokracie v Divadle Minor. Seznámili jsme se s programem 6 stran – tančit, cvičit, učit se, hrát si, neřešit a dožít. Potom jsme pomocí elektronického hlasovacího zařízení mohli doopravdy volit. Strana, která vyhrála, vytvořila koalici a prosazovala svůj program. Zjistili jsme, že demokracie má svá pravidla, která jsou napsaná v Ústavě. Po představení jsme se ještě zúčastnili herní dílny – Já volím. Vyzkoušeli jsme si, jak může být při rozhodování těžká domluva a hledání kompromisu.