Pravěk – 4.A

Pravěk

Děti ze 4. A se o pravěku učí nejen ve vlastivědě. Malovaly ho i v hodinách výtvarné výchovy. Úspěšně se nám daří propojovat mezipředmětové vazby.