Výlet na Říp – 4.B

Výlet na Říp – 4.B

Nedělní výlet 21.5. po stopách Praotce Čecha na horu Říp se parádně vydařil. Sešlo se nás dokonce 50, rodiče i sourozenci šli za tím dobrodružstvím také. Hra s tematickými úkoly začala už v pátek a pokračovala po celou výpravu.