Vánoční slavnost – 3.B

Vánoční slavnost

Třeťáci na letošní vánoční slavnosti zahráli rodičům německé taneční představení Louskáček. S velkým úspěchem!