Prevence drogy – 5.AB

drogy

Úvod do problematiky závislostí a jejich nežádoucích vlivů

Přednáška byla zaměřena především na tzv. legální drogy – tabák, alkohol, léky…. Usilujeme o to, aby si děti již v tomto věku uvědomily primární problémy a základní vztahy v oblasti drogové problematiky. Dále aby měly mít schopnost posoudit nebezpečnost omamných a psychotropních látek pro člověka i pro společnost. Tato aktivita byla přizpůsobena úrovni cílové skupiny a byla postavena na uvědomění si pojmu „závislost“ a jejích hlavních negativ.