Deutschlandreise – 5.AB

Deutschlandreise – 5.AB

Ve čtvrtek 22. června proběhl v obou pátých třídách německý projekt Deutschlandreise. Děti se rozdělily do šesti skupinek a každá absolvovala tři ze šesti staniček:

5.A absolvovala tyto staničky:

1) Bundesländer und Nachbarstaate Deutschlands – Děti hledaly na mapě Německa spolkové země a jejich hlavní města. Říkali jsme si, kde leží a co je tam zajímavého. Dále jsme si ukazovali, se kterými státy a kde Německo sousedí. Celou práci děti shrnuly do pracovního listu, kam na správné místo lepily města i sousední země.

2) Berühmte Persönlichkeiten – Kdo byli Goethe, Schiller, Remarque nebo Anne Frank a co měli společného, to se děti dozvěděly na staničce týkající se významných německých osobností. Zde také osvěžily svou paměť v zábavném vědomostním kvízu.

3) Deutsche Rezepte – Děti vařily v kuchyňce nudlový zeleninový salát podle německého receptu. A moc jim všem chutnal!

5.B absolvovala tyto staničky:

1) Bundesländer und Nachbarstaate Deutschlands – Na této staničce jsme se seznámili se sousedními zeměmi Německa. Ukázali jsme si na mapě spolkové země společně s jejich hlavními městy a další zajímavá místa Německa.

2) Die Hauptstadt Berlin – Ve staničce Berlin jsme pracovali na interaktivní tabuli, děti přiřazovaly pamětihodnosti k fotografiím, dozvěděly se něco více z historie města. V druhé části hodiny jsme vyplňovali pracovní listy a zábavnou formou si tak rozšířili znalosti o současné podobě hlavního města NSR.

3) Ludwig van Beethoven – Děti poslouchaly části  5. a 9. Beethowenovy symfonie, na internetu hledaly informace o životě Beethowena. Dozvěděli jsme se, že ohluchl a svou 9. symfonii nikdy neslyšel. A že se jeho Óda na radost stala hymnou Evropské unie.