Bruslení – 1.AB + 3.AB

Bruslení

Děti z prvních a třetích tříd, které se neúčastní lyžařského výcviku, také nezahálí. Sportujeme v tělocvičně a chodíme bruslit. Všichni jsou moc šikovní.
Sportu zdar!