Pečení vánoček – 0. ročník

Pečení vánoček

Dopoledne děti pozorovaly, jak kyne těsto. Po obědě jsme ho krásně zapletli, moc jsme to nepopletli a Mravenčí minivánočky všem moc chutnaly.