Návštěva základní školy speciální – 5.A

Návštěva základní školy speciální

V pondělí 8. prosince navštívila 5.A Základní školu speciální Litvínovská 300 na Proseku. Nachází se zde dvě třídy, které jsou určeny pro žáky s těžším mentálním a kombinovaným postižením. Každé dítě má vypracovaný individuální vzdělávací plán nebo plán osobnostního rozvoje, který ho provází celou školní docházkou. Na realizaci plánů se podílí kromě speciálních pedagogů a asistentů i fyzioterapeuti. Děti se setkání obávaly, ale zvládly vše na jedničku. Zazpívali si všichni známé koledy, hráli na hudební nástroje. Celou návštěvu  žáci zhodnotili jako poučnou.