2. školní meeting 2015

školní meeting

16. listopadu 2015 proběhl v hale druhý celoškolní meeting, na kterém jsme si řekli, co která třída během měsíce října zažila.