Dopravní hřiště – 2.AB

Dopravní hřiště – 2.AB

18. května se uskutečnil opět den na dopravním hřišti určený dětem z druhých tříd a dětem z Nymburku, pod názvem Rozjeď to na kole. Stejně jako v minulém týdnu nás přivítalo na dopravním hřišti krásné počasí, a tak jsme mohli hned zahájit program. Děti pracovaly v pěti skupinách:
– teorie v odborné učebně
– praktické dovednosti v silničním provozu
– jízdy zručnosti
– zdravověda
– relaxační zóna
Během dne nás doprovázalo nejen krásné počasí, ale i bohaté občerstvení, které pro všechny připravili rodiče dětí. Všechny děti prokázaly své znalosti v oblasti dopravní výchovy a na závěr si odnesly i malé ocenění svého snažení.