Škola v přírodě – 2.AB

Škola v přírodě

Program naší školy v přírodě byl přizpůsoben potřebám plaveckého výcviku. Děti byly rozděleny do jednotlivých skupin podle plavecké úrovně. Během celého pobytu jsme hráli hru na téma „Staré pověsti české“. Provázel nás tam praotec Čech, který dětem zadával jednotlivé sportovní nebo naučné úkoly. Nechyběla ani starověká olympiáda. Navštívili jsme i krásnou zříceninu, kde na nás čekal čaroděj s dalšími úkoly. Děti pracovaly ve svých rodech a společně sbíraly body v podobě lipových listů, které si lepily na strom života. Každý večer totiž probíhalo vyhodnocení jednotlivých rodů, zpívání a psaní deníčků. Dětem nechyběl ani čas na vlastní zábavu. Nejraději hrály vybíjenou a plážovou přehazovanou. Přálo nám počasí, proto jsme téměř veškerý čas trávili venku.