Pohádková fyzika – 1.AB + 4.AB

fyzika

Jak se vám líbí naše fotografie pořízená termokamerou? Během Pohádkové fyziky jsme se nejen fotili, ale také jsme zkoumali naše tepelné stopy, otisky dlaní a zjišťovali jsme, které materiály vedou teplo dobře a které špatně. Nakonec jsme si vysvětlili, jak se před teplem či chladem nejlépe chránit.