Hans im Glück – 4.A

Hans im Glück

Součástí výuky němčny je i dramatická výchova. Se třídou 4.A jsme nacvičovali dramatizaci pohádky Hans im Glück.