Návštěva Pirny v Praze – 5.AB

Návštěva Pirny v Praze – 5.AB

10. – 12. dubna 2017 nás v Praze navštívily děti ze Friedrich-Schiller Gymnasium z Pirny. Na jejich návštěvu jsme se už moc těšili, bydlely u nás doma.

První den jsme je přivítali na nádraží a odpoledne jsme se společně ve skupinkách připravovali na projekt „Touristen auf der Prager Burg“.

Druhý den jsme totiž vyrazili na Pražský hrad, kde jsme s německy mluvicími turisty dělali interview. Naštěstí bylo Hradčanské náměstí cizinců plné, tak jsme všichni svého turistu našli. Byla to docela legrace. Poté následoval vstup do Hradu, který se neobešel bez pečlivé policejní prohlídky – co kdybychom byli ozbrojeni? Přes všechna tři nádvoří jsme procházeli se svým německým kamarádem či kamarádkou a hledali jsme odpovědi na různé otázky z Burg-Rallye. Z Hradu jsme sešli po Starých zámeckých schodech a přes Vltavu jsme došli až na Staroměstské náměstí, kde jsme si na velikonočním trhu mohli nakoupit dobroty a suvenýry. A pak už hurá ke škole… 

Třetí den jsme společně navštívili zoologickou zahradu v Tróji, kde jsme v česko-německé dvojici absolvovali Zoo-Rallye. Poté jsme německé děti doprovodili na nádraží, kde jsme se s nimi rozloučili. Bylo to prima.