1. Celoškolní meeting

celoškolní meeting ZŠNČP

15. října jsme se všechny třídy sešly k prvnímu celoškolnímu meetingu dole v hale. Každá třída ostatním dětem prezentovala, co všechno během září zažila: první třídy byly na adaptačním kurzu, druhé třídy v Muzeu Bedřicha Smetany a 2.A v knihovně v Bohnicích. Třeťáci, čtvrťáci a páťáci byli na projektovém pobytu v Trausnitz, čtvrtá třída začala projekt „Reminiscence“ s domovem seniorů v Ďáblicích a páťáci navštívili své kamarády ze speciální školy Diakonie „Ratolest“.

 

Na závěr setkání paní Nápravníková vysvětlila, co je to náš nový celoroční projekt „Duhové děti“, který by nám měl pomoct upevňovat vztahy v kolektivu, naučit nás respektovat se navzájem, vžívat se do pocitu druhých, ctít dobré vlastnosti spolužáků, učit se přijímat jiný pohled na problém a respektovat jiné kultury a způsoby života. Nejprve budeme usilovat o získání žluté barvy, která znamená, že jsem kamarádský a tolerantní.