Geometrie – 5.A

Geometrie

Stačí několik kaštanů, pár špejlí , šikovné ruce a nápad byl tady. Děti si názorně sestavením krychle a kvádru zopakovaly základní informace.

  • Všechny hrany krychle jsou stejně dlouhé úsečky.
  • Stěny krychle mají tvar čtverce.
  • Každé dvě hrany, které vycházejí z jednoho vrcholu, jsou navzájem kolmé.
  • Stěny kvádru mají tvar čtverce nebo obdélníku.
  • Stěny kvádru se nazývají horní a dolní podstava,
  • Dvě sousední boční stěny mají společnou hranu.

I takto může vypadat hodina geometrie.