Schildow in Prag – 4.B

Na první červnový týden k nám přijeli kamarádi z Pirny. Celý rok jsme si s nimi dopisovali, teď s nimi trávíme celý týden, dokonce spí v českých rodinách.
V pondělí jsme po příjezdu do školy měli krátké přivítání s prezentací o České republice a se zmrzlinou, odpoledne jsme hráli různé sportovní hry.
V úterý jsme prošli Pražský hrad až na Petřín a odpoledne jsme se zúčastnili recitační soutěže v saské kanceláři na Malé straně.
Ve čtvrtek jsme šli do Zoo a odpoledne do centra města, večerní rozloučení na bowlingu bylo super. Děkujeme všem rodičům, kteří se o naše kamarády starali. Zítra už odjíždí domů.