Ausflug in die Galaxie – 5.B

Galaxie

První říjnový týden vyjely páťáci na jazykový projekt „Ausflug in die Galaxie“ do Německa do Waldparku. Sice byla už zima, ale program byl zajímavý a pestrý: vyřezávání ze dřeva, návštěva „Raumfahrtmuseum“ v Morgenröthe, návštěva planetária v Rodewisch, vyřezávání ze dřeva, sportovní hry,, lezecká stěna, diskotéka, kino, bowling, pit pat a vypracování pracovních listů k tématu „Galaxie“.