Etika – Workshop Kinderrechte 5.A

Etika – Workshop Kinderrechte 5.A

V úterý 24. listopadu jsme navázali na naše učivo z etiky „Kinderrechte“. A tentokrát velmi netradičním způsobem. Ve spolupráci s Goethe institutem jsme se online spojili s paní lektorkou z Berlína, s paní Patricia Thoma. Společně jsme si povídali o právech dětí...

Pečeme rohlíčky – 0. ročník

Pečeme rohlíčky – 0. ročník

Mravenci se dali do pečení svatomartinských rohlíčků a moc je to bavilo. A protože ví, co se na Sv. Martina sluší, o šest rohlíčků se podělili s paní učitelkami, které zrovna byly ve škole. Z rohlíčků měla radost i paní účetní a náš pan IT technik...

Online workshop s panem Ondrou Tichým – 2.A

Online workshop s panem Ondrou Tichým – 2.A

Milý pane Ondro, všichni účinkující a paní učitelko Krejčí. Moc děkujeme za krásný zážitek! Nápad spojit dohromady dvě třídy z různých škol v této nelehké době je skvělý. Váš program děti zaujal a líbil se 🙂 Zdravím paní učitelku Krejčí i její děti a přeji do...

P5 Erasmus – Hase Felix schreibt weiter

P5 Erasmus – Hase Felix schreibt weiter

Protože od března 2020 byly školy kvůli koronaviru uzavřené, museli jsme téma "Der Hase Felix schreibt weiter" přizpůsobit nastalé situaci. Děti byly doma a učili jsme online. Děti nemohly cestovat. Přemýšleli jsme, jak tedy toto téma pojmout, aby děti mohly pracovat...

Den stromů – 2.B

Den stromů – 2.B

20.10 jsme ve 2.B oslavili svátek stromů. Povídali jsme si o lese, o stromech a přírodě. Pro děti jsem připravila mini projekt z domova. Děti měly za úkol naučit se básničku o stromech, rozeznat některé stromy a odpovědět na několik otázek. Zopakovali jsme si, z čeho...

Abeceda – 2.B

Abeceda – 2.B

Učivo, které musí druháčci zvládnout, je abeceda. Ve škole jsme skládali obrázky, písmenka, slova i sami sebe. Doma si potom děti abecedu trénovaly skládáním různých věcí. Také jsme se naučili básničku o abecedě, abychom si ji lépe...

Zdravá výživa s Ramonou – 2.AB

Zdravá výživa s Ramonou – 2.AB

V rámci projektu Erasmus a prevence o zdravé výživě se druháčci zúčastnili krásného programu s Ramonou. V německém jazyce jsme se seznámili s nejrůznějšími zdravými dobrotami a vše bylo spojeno s rytmem a hudbou. Video z projektu můžete shlédnout...

Dopravní výchova – 2.AB

Dopravní výchova – 2.AB

V úterý 13.10. se třídy 2.A a 2.B zúčastnily ve škole preventivního programu Dopravní výchova. Začal teoretickou částí v jedné z učeben a pokračoval na jednotlivých stanovištích v tělocvičně. Děti se seznámily mj. s důležitostí připoutání se v autě, se správným...

Zdravý životní styl – 3.AB

Zdravý životní styl – 3.AB

V říjnu jsme v rámci Erasmu pro třeťáky uspořádali dvoudenní projekt "Zdravý životní styl". Jeden den se ho zúčastnila děvčata z obou tříd a druhý den chlapci. V hodině němčiny jsme se pak seznámili s novou slovní zásobou a shlédli film "Gesunde Nahrung". Na závěr...

Hudbou k sobě v omezení – 2.AB + 3.AB

Hudbou k sobě v omezení – 2.AB + 3.AB

10/2020 I v rouškách a bez zpívání se nám daří užít si společné muzicírování :-). Umíme rozeznít půlku školy, umíme naslouchat, umíme improvizovat, učíme se respektovat. Milé paní učitelky, milé studentky konzervatoře, Ondro, děkujeme!

Adapťák – 1.AB (2020/2021)

Adapťák – 1.AB (2020/2021)

Prvňáčci mají za sebou první společný výlet - adaptační pobyt na Portáškách v Krkonoších. Počasí nám přálo, proto jsme trávili celé dny venku, kde jsme hráli seznamovací i sportovní hry, procházeli se krásnou přírodou a zpívali. Na závěr si pro nás skřítkové...