Třída 3.B

prvni-skolni-den-2015-2016_6.jpg

Třídní učitelka
Mgr. Daniela Sklenářová, sklenarova@gtmskola.cz

Učitelky němčiny
Mgr. Lenka Hájková, hajkova@gtmskola.cz
Mgr. Natalie Matyas, matyas@gtmskola.cz
Dr. Beatrix Dürrschmidt, durrschmidt@gtmskola.cz

Vychovatelky
Drahomíra Křížková, krizkova@gtmskola.cz
Katharina Reusch, reusch@gtmskola.cz

Naše práce a akce ve školním roce 2015/2016