DACHL-Reise - 5.AB

09.06.2018 | Kategorie: Škola , 5.A třída , 5.B třída
DACHL-Reise

V pátek 8. června se páťáci v rámci hodin německého jazyka zúčastnili projektu "DACHL-Reise", tedy projektu, ve kterém získali další znalosti z německy mluvících zemí: Německa, Rakouska, Švýcarska a Lichtenštejnska. Děti pracovaly ve skupinkách a každá skupinka navštívila tři staničky. Po závěrečném zopakování si všichni pochutnali na typicky německém dortu - "Schwarzwald Torte".