Cena Hlavního města Prahy a Člověka v tísni

23. 01. 2018 | Kategorie: Škola, 5.A třída, 5.B třída
Cena Hlavního města Prahy a Člověka v tísni

22. ledna 2018 převzali naši páťáci ocenění za účast v přehlídce školních projektů s názvem "Život napříč kulturami". Toto ocenění získali od Hlavního města Pryhy a organizace Člověk v tísni za loňský projekt Erasmus "Svět je barevný - umění žít spolu". Pan radní Jan Wolf ocenil, že se děti ve škole zabývají aktuálními a důležitými problémy dnešního světa a že se při tom učí kriticky myslet.

Předání cen se konalo na Staroměstké radnici v Brožíkově sále a žáci měli možnost prohlédnout si poté s výkladem paní průvodkyně všechny sály Staroměstké radnice i podzemí. Článek o tom vyšel v časopise Osmička.