Zajímavý a pozitivní rozhovor na DVTV s Tomášem Feřtkem, odborným konzultantem EDUinu, k současné krizové situaci škol. A naše škola obstála 🙂