Mein Fantasietier - 2.A rot

14.02.2019 | Kategorie: Škola , 2.A třída
Fantasietier

V hodinách německého jazyka rozvíjíme nejen jazykové dovednosti dětí, ale také jejich fantazii a chuť se učit.